Godišnji planovi i izvješća

Programi rada JU PPU

Preuzmite datoteke:

Program rada JU PPU 2020.pdf

Program rada JU PPU 2019.pdf

Program rada JU PPU 2018.pdf

Program rada JU PPU 2017.pdf

Program rada JU PPU 2016.pdf

Program rada JU PPU 2015.pdf

Program rada JU PPU 2014.pdf

Program rada JU PPU 2013.pdf

 

Financijski planovi JU PPU

Preuzmite datoteke:

Financijski plan JUPPU 2020.pdf

Financijski plan JU PPU 2019.pdf

Financijski plan JU PPU 2018.pdf

Financijski plan JU PPU 2017.pdf

Financijski plan JU PPU 2016.pdf

Financijski plan JU PPU 2015.pdf

Financijski plan JU PPU 2014.pdf

Financijski plan JU PPU 2013.pdf

 

Izvješća o radu JU PPU

Preuzmite datoteke:

Izvješće o radu JU PPU 2019.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2018.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2017.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2016.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2015.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2014.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2013.pdf

Izvješće o radu JU PPU 2012.pdf

 

Financijska izvješća JU PPU

Preuzmite datoteke:

Financijsko izvješće JU PPU 2019.pdf

Financijsko izvješće JU PPU 2018.pdf

Financijsko izvješće JU PPU 2017.pdf

Financijsko izvješće JU PPU 2016.pdf

Financijsko izvješće JU PPU 2015.pdf

Financijsko izvješće JU PPU 2014.pdf

 

Izvješća o pravu na pristup informacijama u JU PPU

Preuzmite datoteke:

Godisnje_izvjesce_o pravu na pristup informacijama za 2020

Godisnje_izvjesce PPI 2019.pdf

Godišnje izvješće ZPPI 2018.csv

Godišnje izvješće ZPPI 2017.pdf

Godišnje izvješće ZPPI 2017.csv

Godišnje izvješće ZPPI 2016.pdf

Godišnje izvješće ZPPI 2016.csv

Skip to content