KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA LOVRAN 2019.

Katedra čakavskog sabora Lovran je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka dana 27. travnja 2019. godine, o danu Općine Lovran, u Lovranu održala znanstveni skup pod nazivom „I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća”.

Skup je obuhvatio petnaest izlaganja kojima su se na pristupačan način predstavile nove stručne spoznaje iz različitih područja vezanih uz Učku. Javnost se imala prigodu upoznati s pojedinostima iz načina života Učkara kroz povijest, prijašnjim i današnjim Učkinim toponimima, naporima koji se ulažu u speleološka istraživanja i očuvanje travnjaka na Učki, živomu svijetu u Učkinu podmorju, planinarstvu i zdravstvenom turizmu na Učki te istraživanja iz književnosti na čakavskom narječju i tradicijske glazbe Učkinoga prostora.  Događanje se odvijalo prema sljedećem rasporedu:

9:00 – 9:15 h        Otvaranje skupa

9:15 – 9:30 h        Ivan Zupanc: „Život na Učki 1880. – 1945.”

9:30 – 9:45 h        Jelena Barić: „Turizam i rekreacija na Učki u vrijeme talijanske uprave”

9:45 – 10:00 h      Roberto Žigulić: „Tri četvrt stoljeća od stradanja sela Mala i Vela Učka”

10:00 – 10:15 h    Toni Buterin, Amir Muzur i Robert Doričić: „Sanitarno-higijenske (ne)prilike razvoja lovranskog                               lječilišnog turizma”

10:15 – 10:30 h    Ozren Kosanović: „Svakodnevica Veprinca krajem srednjeg vijeka: La longe duree u jednom                                  mediteranskom planinskom selu”

10:30 – 10:45 h     Rasprava

11:00 – 11:15 h     Tomislav Hudina: „Restauracija zaraslih učkarskih travnjaka – prvi koraci”

11:15 – 11:30 h     Dino Grozić, Lovel Kukuljan, Ivan Glavaš i Ozren Dodič: „U mračnoj utrobi Učke -                                                   dosadašnja speleološka istraživanja sustava Zračak nade II – kaverna u tunelu Učke”

11:30 – 11:45 h     Mario Zaccaria i Mislav Tovarac: „Rezultati terenskog istraživanja arheološke Zone Drage i                                    Peruna”

11:45 – 12:00 h     Igor Eterović i Ivana Eterović: „Učka na stranicama Hrvatskog planinara”

12:00 – 12:15 h     Denis Leiner i Srećko Leiner: „Morski psi u Jadranskom moru – objektivnost i/ili senzacija”

12:15 – 12:30 h     Rasprava

14:15 – 14:30 h     Valter Baldaš: „Geografska karta kao izvor proučavanja toponimije Učke i okolice”

14:30 – 14: 45 h    Silvana Vranić: „Govor Vele Učke unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta”

14:45 – 15:00 h     Nina Brečević: „Dijalektalni frazemi čija je sastavnica Učka”

15:00 – 15:15 h     Vjekoslava Jurdana: „Moja zemja – Pod Učkun: književni motiv i/ili simbol Učke u čakavskoj                                   poeziji Draga Gervaisa”

15:15 – 15:30 h     Diana Grgurić: „Naš kanat tijesnih intervala: Istraživanje iskustva mikrotonalne glazbe”

15:30 – 15:45 h     Rasprava

 

Organizacijski odbor: Ivana Eterović (predsjednica), Robert Doričić (tajnik), Igor Eterović, Grga Frangeš, Evelina Rudan i Egon Vasilić.

Radovi sa skupa objavit će se u „Zborniku Lovranšćine”, znanstvenom časopisu Katedre Čakavskoga sabora Lovran.