Kontakt

JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE UČKA”
Liganj 42, 51415 Lovran

tel. centrala: 00385 (0)51/293-753

fax: 00385 (0)51/293-751

e-mail: park.prirode.ucka@inet.hr

Radno vrijeme Javne ustanove 08:00 – 16:00

 

ŽIRO RAČUN: 2340009-1117042647 PBZ

IBAN: HR15 2340 0091 1170 4264 7

OIB: 64113345521

MB: 1508342

 

INFO-CENTAR – SUVENIRNICA POKLON: 051/299-643

INFO-CENTAR – SUVENIRNICA VOJAK: 091/895-96-69

Radno vrijeme suvenirnica:   09:00 – 17:00  / 09:00 – 19:00 (srpanj, kolovoz)

 

URED RAVNATELJA

Ravnatelj

Egon Vasilić, univ. dipl. polit.
evasilic@pp-ucka.hr 

 

STRUČNA SLUŽBA

Stručna voditeljica

mr. sc. Jadranka Radić
jradić@pp-ucka.hr

Stručna suradnica biolog

Jelena Radman, mag. oecol. et prot. nat.
jradman@pp-ucka.hr

Voditeljica Odsjeka za edukaciju

Andrea Stojaković, prof. fil. i ped.
astojakovic@pp-ucka.hr

Stručni suradnik za edukaciju

Hrvoje Krivošić, dip. ing. agr.
hkrivosic@pp-ucka.hr

Stručna suradnica za pripremu i provedbu projekta

Paula Androić Gračanin, mag. archeol., mag. philol. polon.
pandroic@pp-ucka.hr

Stručna suradnica za pripremu i provedbu projekta

Nikolina Justić, mag. oec.
njustic@
pp-ucka.hr

 

SLUŽBA ZA MARKETING

Stručna savjetnica za marketing

mr. sc. Ana-Marija Vučkov
amvuckov@pp-ucka.hr

 

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditeljica Odsjeka za financijske i administrativne poslove

Manuela Baćac, oec.
mbacac@pp-ucka.hr

Stručna suradnica informatičar

Tea Maljković, mag. iur.
tmaljkovic@pp-ucka.hr

 

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

Glavni čuvar prirode

Žarko Erceg, dipl. ing. univ. spec. oec.
zerceg@pp-ucka.hr

Čuvar prirode I. vrste

Ivan Živadinović, struč. spec. oec.
izivadinovic@pp-ucka.hr
091/591-02-26

Čuvar prirode II. vrste

Filip Starčević, bacc. biol.
fstarcevic@pp-ucka.hr
091/260-44-22

 

TEHNIČKA SLUŽBA

Voditelj

Florijan Tomc, str. teh.
ftomc@pp-ucka.hr
091/250-98-22