Kontakt

JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE UČKA”
Liganj 42, 51415 Lovran

tel. centrala: 00385 (0)51/293-753

fax: 00385 (0)51/293-751

e-mail: park.prirode.ucka@inet.hr

Radno vrijeme Javne ustanove 08:00 – 16:00

 

ŽIRO RAČUN: 2340009-1117042647 PBZ

IBAN: HR15 2340 0091 1170 4264 7

OIB: 64113345521

MB: 1508342

 

INFO-CENTAR – SUVENIRNICA POKLON: 051/299-643

INFO-CENTAR – SUVENIRNICA VOJAK: 091/895-96-69

Radno vrijeme suvenirnica:   09:00 – 17:00  / 09:00 – 19:00 (srpanj, kolovoz)

 

URED RAVNATELJA

ravnatelj

Egon Vasilić, univ. dipl. polit.
evasilic@pp-ucka.hr 

stručna referentica-tajnica

Manuela Baćac, oec.
mbacac@pp-ucka.hr

 

STRUČNA SLUŽBA

stručna voditeljica

Dijana Župan, dipl. ing. biol.
dzupan@pp-ucka.hr

stručni suradnik biolog

Dino Grozić, mag. oecol.
dgrozic@pp-ucka.hr

stručne suradnice za edukaciju

Andrea Stojaković, prof. fil. i ped.
astojakovic@pp-ucka.hr

stručna suradnica geolog

Nina Trinajstić, mag. geol.
ntrinajstic@pp-ucka.hr

 

SLUŽBA ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI, PRODAJU I TURISTIČKU DJELATNOST

stručni suradnik za promidžbu

Ana-Marija Vučkov
amvuckov@pp-ucka.hr

 

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

glavni čuvar prirode

Žarko Erceg, dipl. ing. univ. spec. oec.
zerceg@pp-ucka.hr

čuvar prirode I. vrste

Ivan Živadinović, struč. spec. oec.
izivadinovic@pp-ucka.hr
091/591-02-26

čuvari prirode II. vrste

Filip Starčević, bacc. biol.
fstarcevic@pp-ucka.hr
091/260-44-22

 

TEHNIČKA SLUŽBA I SLUŽBA ODRŽAVANJA

voditelj

Florijan Tomc, str. teh.
ftomc@pp-ucka.hr
091/250-98-22

održavanje i protupožarno osmatranje

Boris Načinović, PKV