Natječaj za radna mjesta: stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata, stručni suradnik/ca informatičar, stručni suradnik/ca za edukaciju

Javna ustanova „Park prirode Učka” raspisuje natječaj za radna mjesta:

1.      Stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme od tri godine

Uvjeti:

 • magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju područja prirodnih, biotehničkih, društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti
 • jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje rada na PC-u
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • probni rad 3 mjeseca

 

2.      Stručni suradnik/ca informatičar – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od tri godine

Uvjeti

 • magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju društvenog, tehničkog ili prirodnog područja
 • jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • odlično znanje rada na PC-u
 • znanje GIS aplikacija
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • probni rad 3 mjeseca

 

3.      Stručni suradnik/ca za edukaciju – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od tri godine

Uvjeti:

 • magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju područja prirodnih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje rada na PC-u
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • probni rad 3 mjeseca

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

–  životopis

–  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

–  preslik domovnice

–  dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

–  dokaz o znanju stranog jezika

–  preslik vozačke dozvole

–  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pisanim putem na  adresu Javna ustanova „Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».