O projektu

Grb_Općina_Kršan

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFFR).”

 

Projekt Učka 360°

 

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (referentni broj: KK.06.1.2.01.0004.) u kolovozu 2017. godine i službeno je pokrenut projekt Učka 360°.

Riječ je o projektu Javne ustanove „Park prirode Učka“ i partnera Općine Kršan i Udruge BIOM, kojim su predviđeni izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon, izgradnja i opremanje volonterskih centara u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra – ekomuzeja u nekadašnjoj školi Šušnjevica. Osim toga, aktivnosti projekta bit će usmjerene i na razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukativnih programa Parka prirode Učka.

Projektu Učka 360° dodijeljena su bespovratna sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 45 mjeseci, odnosno do travnja 2021. godine.

Vrijednost Projekta Učka 360°

Ukupna vrijednost Projekta Učka 360° je 49.907.256,75 kuna, od čega su 38.541.982,09 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 3.449.711,97 kuna, dok  su ostatak sredstava osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri.

Ciljevi projekta Učka 360°

Opći cilj projekta je unaprjeđenje sustava posjećivanja i edukacije u Parku prirode Učka u svrhu održivog korištenja prirodne baštine, dok su specifični ciljevi povećanje privlačnosti i raznolikosti sadržaja PP Učka razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje, te podizanje razine znanja posjetitelja o Parku prirode Učka kroz unaprjeđenje edukativne komponente.

Uloga partnera u realizaciji projekta Učka 360°

Javna ustanova „Park prirode Učka“ je nositelj i prijavitelj Projekta. Snosit će glavnu ulogu koordinacije svih partnerskih organizacija prilikom implementacije projekta te kasnije u održavanju svih projektnih rezultata integriranog razvojnog programa. Dodatno, Javna ustanova je zadužena za organizaciju redovnih radnih sastanaka, pripremu narativnih i financijskih izvještaja i komplementiranje dokumentacije za javnu nabavu (za svoj dio aktivnosti). Zaključno, Javna ustanova predstavlja operativni alat za provođenje svih projektnih aktivnosti.

Udruga BIOM će tijekom trajanja projekta najviše biti angažirana u aktivnostima vezanima uz razvoj programa volontiranja gdje će zajedno s JU PPU održati edukaciju koordinatora volontera kroz aktivnosti te razviti naplatu sustava volontiranja kao i organizirati i provesti najmanje 4 programa volontiranja godišnje. Također, Udruga je imala značajnu ulogu u osmišljavanju aktivnosti koje se tiču volonterstva u Parku prirode Učka.

Općina Kršan već niz godina, između ostalog, podržava njegovanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine te usko surađuje s lokalnom udrugom „Spod Učke“, koja radi na očuvanju, promicanju i prenošenju jezika i tradicije na mlađe naraštaje. Općina će stoga u ovom Projektu biti odgovorna za uspostavu interpretacijskog centra Ekomuzej Vlaški puti Šušnjevica, kao polazne točku atraktivnih tematskih staza koje će posjetitelje voditi kroz bogatu baštinu Parka prirode Učka.

Projektni tim

U okviru provedbe Projekta projektni tim čine slijedeće osobe:

 1. Voditelj projekta (JU PPU): Andrea Stojaković
 2. Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu (JU PPU): Manuela Baćac
 3. Administrator (JU PPU): Tea Maljković
 4. Stručnjak za računovodstvo i financije (JU PPU): Klaudija Koša
 5. Stručnjak za promidžbu i prezentaciju (JU PPU): Valnea Crnić
 6. Stručnjak za edukativne programe (JU PPU): Hrvoje Krivošić
 7. Projektni asistent (BIOM): Tena Miličević
 8. Projektni asistent (BIOM): Krešimir Mikulić
 9. Projektni asistent (Općina Kršan): Patricia Zanketić

U sklopu projektnog tima angažirani su vanjski stručnjaci:

 1. Projektni koordinator: Plavi partner d.o.o., Zagreb
 2. Stručnjak za javnu nabavu: Nabava d.o.o., Zagreb
 3. Ovlašteni inženjer građevinarstva: Domagoj Sopta

 

 

 

 


“Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove “Park prirode Učka”.”

Skip to content