Sisavci

SisavciČesti stanovnici kestenovih šuma, osim različitih ptica dupljašica, su vjeverice (Sciurus vulgaris) i sivi puh (Myoxus glis). Ovdje nalazimo brojne vrste divljači kao što su divlje svinje (Sus scrofa) i srndaći (Capreolus capreolus), a u posljednje vrijeme zna se vidjeti i pokoji medvjed (Ursus arctos).

Od malih sisavaca posebnu važnost imaju endemični krški puh (Eliomys quercinus dalmaticus), snježna voluharica (Chionomys nivalis), močvarna rovka (Neomys anomalus) i 18 vrsta šišmiša od kojih posebno bilježimo prisustvo dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersi), kolombatovićevog i gorskog dugoušana (Plecotus kolombatovici i Plecotus macrobullaris), te dugouhog šišmiša (Myotis bechsteini). Stjenovite litice nisu atraktivne samo pticama; po njima se rado kreću i divokoze (Rupicapra rupicapra) i uglavnom se zadržavaju na južnom dijelu Parka.

Skip to content