Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Katalog informacija Javne ustanove „Park prirode Učka“

KAKO OSTVARITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Park prirode Učka“. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg je moguće poslati:

  • na adresu Javne ustanove „Park prirode Učka“, Poklon bb, Vela Učka, 51414 Ičiči;
  • elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje: vahel@pp-ucka.hr

ili donijeti osobno u Javnu ustanovu „Park prirode Učka“, radnim danom od 8:30 do 14:00 sati.
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

U skladu s čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama, Javna ustanova „Park prirode Učka“ omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Navedeni rok može se produžiti za 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Ustanove ili ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija.

 

Javna nabava

Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) a na temelju izjava o postojanju odnosno nepostojanju  sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna ustanova ”Park prirode Učka” kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

ravnatelj Egon Vasilić, univ.dipl.polit. v.r.

Lovran, 06. listopada 2020.

 

Plan upravljanja Parka prirode Učka

23. veljače 2010. Javna Ustanova “Park prirode Učka” donijela je Plan upravljanja.

Planom Upravljanja Parka prirode Učka definirana je vizija i misija Parka prirode za razdoblje od deset godina, ciljevi upravljanja, provedba, te praćenje izvršenja uz procjenu troškova za realizaciju planiranih upravljačkih mjera.

Ovaj strateški dokument razvijen je između svibnja 2005. i studenog 2008. godine, kao pisani sažetak smjernica i radnji kojima će se upravljati Parkom u budućnosti.
Sastavili su ga djelatnici Javne ustanove koristeći doprinose lokalne zajednice i ostalih korisnika Parka te uz pomoć stručnjaka za planiranje upravljanja iz organizacije “Fauna & Flora International” (FFI).

Plan je zamišljen kao javni dokument, dostupan stanovnicima Parka, poslovnim ljudima, zaštitarima prirode, turističkim djelatnicima i bilo kojoj drugoj zainteresiranoj skupini ili pojedincu.

Plan upravljanja Parka prirode Učka možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan Parka prirode Učka

Prostornim planom Parka prirode Učka utvrđuju se opći ciljevi zaštite iunapređenja prostora.Razvojna opredjeljenja za prostor Parka i kontaktna područja (utjecajni prostor), utvrđena su Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor donio je Prostorni plan Parka prirode Učka 17. veljače 2006. godine (NN 26/06).

Obzirom da se radi o temeljnom dokumentu kojim se dugoročno uređuje namjena i korištenje prostora Parka te usklađuju interesi svih njegovih korisnika, Javna ustanova “Park prirode Učka” aktivno je sudjelovala u svim fazama izrade i donošenja Plana.

Prostorni plan Parka prirode Učka možete preuzeti ovdje.

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content