Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Riječ je o projektu Javne ustanove Park prirode Učka i partnera – Općine Kršan i Udruge BIOM, kojim su predviđeni izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon te još 4 objekta (3 volonterskoinformacijska centra u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra u nekadašnjoj školi Šušnjevica), razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukativnih programa Parka prirode Učka.

Ukupna vrijednost Projekta Učka 360° je 49.907.256,75 kuna, od čega su 38.541.982,09 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 3.449.711,97 kuna, dok su ostatak sredstava prihvatljivih troškova osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje sustava posjećivanja i edukacije u Parku prirode Učka u svrhu održivog korištenja prirodne baštine, dok su specifični ciljevi povećanje privlačnost i raznolikost sadržaja PP Učka razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje te podizanje razine znanja posjetitelja o Parku prirode Učka kroz unaprjeđenje edukativne komponente u programima posjećivanja.

Centralno mjesto projekta je izgradnja Centra za posjetitelje Poklon koje će se realizirati rekonstrukcijom i prenamjenom stare gospodarske zgrade u moderan višenamjenski objekt s interpretacijskim, edukacijskim, turističkim i administrativno upravnim sadržajima. Kroz projekt realizirani sadržaji Parka stvorit će uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, unaprijedit će turističku ponudu, doprinijeti produljenju turističke sezone i ukupnom društveno-gospodarskom razvitku destinacije.

Projektne skice

Aktivnosti

Info

9

Korisnik:

Javna ustanova „Park prirode Učka“

9

Lokacija provedbe projekta:

Primorsko-goranska županija
9

Vrijeme provedbe:

01.04.2014. – 01.04.2021.
9

Fond:

Europski fond za regionalni razvoj
9

Program:

Konkurentnost i kohezija
9

Vrijednost projekta:

38.541.982,09 kn
9

Iznos bespovratnih sredstava:

32.760.684,77 kn
9

Doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

3.449.711,97 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Skip to content