Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Svrha znanstvenih istraživanja, odnosno inventarizacije prirodnih i drugih resursa Parka prirode Učka, je dobiti sliku njihova stvarnog stanja, a u cilju utvrđivanja i provedbe adekvatnih mjera upravljanja. Pri odabiru područja znanosti i struke za koja se provode spomenute aktivnosti krenulo se od inventure postojećih i dostupnih vjerodostojnih podataka.

 

Poslovi istraživanja i inventarizacije iniciranih i financiranih od strane Javne ustanove “Park prirode Učka”

 

FLORA I VEGETACIJA

Kartiranje flore PP Učka
izvršitelj: PMF Zagreb, Prirodoslovni muzej Rijeka i Hrvatsko botaničko društvo

Horološke, ekološke i fitocenološke značajke učkarskog endema Campanula tommasiniana (Campanulaceae) s mjerama zaštite i planom upravljanja
izvršitelj: Prirodoslovni muzej Rijeka

Izrada check-liste vaskularne flore na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada crvenog popisa flore PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Vegetacijske značajke bukovih šuma na području PP Učka
izvršitelj: Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu

 

FAUNA

Ptice grabljivice PP Učka
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Valorizacija ornitofaune i njenih staništa na području PP Učka
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Utvrđivanje strukture zajednica ptica gnjezdarica na području Vele drage s prijedlogom privremenih mjera upravljanja i zaštite
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Inventarizacija ornitofaune, kategorizacija i valorizacija ptičjih vrsta i staništa kanjona Vela draga i vršnog dijela Učke
izvršitelj: HAZU, Zavod za ornitologiju

Monitoring ptica od posebnog značaja za zaštitu i očuvanje na području PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Inventarizacija ornitofaune, kategorizacija i valorizacija ptičjih vrsta i staništa na području PP Učka s posebnim osvrtom na birdwatching
izvršitelj: Ivan Budinski

Izrada plana za očuvanje postojećih aktivnih parova surog orla na području Učke i Ćićarije
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Istraživanje udjela sparenih mužjaka vrtne strnadice u ukupnoj populaciji
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Organizacija prstenovačkog kampa
izvršitelj: JU PP Učka i Udruga za biološka istraživanja BIOM

Inventarizacija faune špilja i jama PP Učka
izvršitelj: Hrvatsko biospeleološko društvo

Istraživanje raznolikosti i brojnosti faune šišmiša na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Inventarizacija faune danjih leptira PP Učka
izvršitelj: doc.dr. Mladen Kučinić (PMF, Zagreb)

Inventarizacija i istraživanje faune kornjaša u PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM (voditelj: mr.sc. Lucija Šerić-Jelaska)

Biološka raznolikost i inventarizacija vodozemaca i gmazova na području PP Učka
izvršitelj: Irena Grbac (HPM, Zagreb)

Istraživanje rasprostranjenosti crnog daždevnjaka (Salamandra atra), običnog daždevnjaka (Salamandra salamandra), obične krastače (Bufo bufo) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina) u šumskim staništima PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM i Hrvatsko herpetološko društvo Hyla

Istraživanje herpetofaune i alohtonih vrsta riba u lokvama PP Učka
izvršitelj: Udruga studenata biologije BIUS

Preliminarna istraživanja o fauni grinja na planini Učka
izvršitelj: Virna Klarić (diplomski rad)

 

STANIŠTA I EKOSUSTAVI

Istraživanje speleoloških objekata na području PP Učka i izrada katastra
izvršitelj: Speleološka Udruga Spelunka

 

STRUČNE / SEKTORSKE STUDIJE

Prijedlog nacrta arheološke topografije na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Martina Blečić

Istraživački projekt za potrebe planiranja razvojne politike PP Učka – stavovi žitelja i korisnika
izvršitelj: dr. sc. Igor Kardum

Inventarizacija i izrada poučnih materijala o geološkim pojavama na području PP Učka
izvršitelj: Minerološko-petrografski odjel Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Valorizacija arheološke povijesne baštine na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Martina Blečić

Restauracija fontane “Voda Josipa II.”
izvršitelj: Zvonimir Kamenar

Povoljnosti i ograničenja uključenosti naselja Lovranska Draga u PP Učka
izvršitelj: Ivan Martinić

Hidrološka analiza vodnih pojava na području PP Učka s primjenom GIS-tehnologije
izvršitelj: Andrija Rubinić

Fizičko-ekološki prihvatni kapacitet Vojaka
izvršitelj: Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu

 

OSTALE ISTRAŽIVAČKE AKCIJE I IZRADE DISERTACIJA

Program praćenja stanja elemenata okoliša na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Škola u prirodi Parka prirode Učka – program edukacije za djecu predškolske i školske dobi
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada tekstova o povijesti Učke za potrebe stalnog postava izložbe na Vojaku
izvršitelj: Saša Dmitrović

Botanička poučna staza unutar PP Učka
izvršitelj: Ivana Babić

Terensko istraživanje slavenskog sakralnog prostora između vrha Perun, zaseoka Trebišća i Suhog vrha
izvršitelj: JU PP Učka u suradnji s brojnim institucijama i pojedincima

Znanstveno-istraživački kamp
izvršitelj: Udruga studenata biologije BIUS

Inventarizacija svih kulturno-baštinskih lokaliteta PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Terensko istraživanje za potrebe izrade konzervatorskih podloga naselja Lovranska Draga
izvršitelj: JU PP Učka i studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci

Transhumancija – transnacionalizam, šar-planinski ovčari na Učki
izvršitelj: Grga Frangeš

Tradicijska kultura kao osnova strategije održivog razvoja zaštićenih područja
izvršitelj: Grga Frangeš (doktorski rad)

Utjecaj abiotičkih ekoloških čimbenika i stanišnih tipova na raznolikost faune ptica Parka prirode Učka
izvršitelj: Marin Grgurev (magistarski rad)

 

Istraživanja u suradnji s drugim istraživačima i institucijama

 

Terenska istraživanja arheoloških lokaliteta – Pupićina peć
izvršitelj: University of Cambridge, Department of Archaeologym, Arheološki muzej Istre

Terenska istraživanja arheoloških lokaliteta na području Molinarske drage – PP Učka
izvršitelj: University of Cambridge, Department of Archaeologym, Arheološki muzej Istre

Istraživanje rasprostranjenosti hrvatske žutike (Berberis croatica) na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Ksenija Karlović (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content