Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Projekt Učka 360°

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (referentni broj: KK.06.1.2.01.0004.) u kolovozu 2017. godine i službeno je pokrenut projekt Učka 360°.

Riječ je o projektu Javne ustanove „Park prirode Učka“ i partnera Općine Kršan i Udruge BIOM, kojim su predviđeni izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon, izgradnja i opremanje volonterskih centara u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra – ekomuzeja u nekadašnjoj školi Šušnjevica. Osim toga, aktivnosti projekta bit će usmjerene i na razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukativnih programa Parka prirode Učka.

Projektu Učka 360° dodijeljena su bespovratna sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 45 mjeseci, odnosno do travnja 2021. godine.

Vrijednost Projekta Učka 360°

Ukupna vrijednost Projekta Učka 360° je 49.907.256,75 kuna, od čega su 38.541.982,09 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 3.449.711,97 kuna, dok  su ostatak sredstava osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri.

Ciljevi projekta Učka 360°

Opći cilj projekta je unaprjeđenje sustava posjećivanja i edukacije u Parku prirode Učka u svrhu održivog korištenja prirodne baštine, dok su specifični ciljevi povećanje privlačnosti i raznolikosti sadržaja PP Učka razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje, te podizanje razine znanja posjetitelja o Parku prirode Učka kroz unaprjeđenje edukativne komponente.

Uloga partnera u realizaciji projekta Učka 360°

Javna ustanova „Park prirode Učka“ je nositelj i prijavitelj Projekta. Snosit će glavnu ulogu koordinacije svih partnerskih organizacija prilikom implementacije projekta te kasnije u održavanju svih projektnih rezultata integriranog razvojnog programa. Dodatno, Javna ustanova je zadužena za organizaciju redovnih radnih sastanaka, pripremu narativnih i financijskih izvještaja i komplementiranje dokumentacije za javnu nabavu (za svoj dio aktivnosti). Zaključno, Javna ustanova predstavlja operativni alat za provođenje svih projektnih aktivnosti.

Udruga BIOM će tijekom trajanja projekta najviše biti angažirana u aktivnostima vezanima uz razvoj programa volontiranja gdje će zajedno s JU PPU održati edukaciju koordinatora volontera kroz aktivnosti te razviti naplatu sustava volontiranja kao i organizirati i provesti najmanje 4 programa volontiranja godišnje. Također, Udruga je imala značajnu ulogu u osmišljavanju aktivnosti koje se tiču volonterstva u Parku prirode Učka.

Općina Kršan već niz godina, između ostalog, podržava njegovanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine te usko surađuje s lokalnom udrugom „Spod Učke“, koja radi na očuvanju, promicanju i prenošenju jezika i tradicije na mlađe naraštaje. Općina će stoga u ovom Projektu biti odgovorna za uspostavu interpretacijskog centra Ekomuzej Vlaški puti Šušnjevica, kao polazne točku atraktivnih tematskih staza koje će posjetitelje voditi kroz bogatu baštinu Parka prirode Učka.

Projektni tim

U okviru provedbe Projekta projektni tim čine slijedeće osobe:

 1. Voditelj projekta (JU PPU): Andrea Stojaković
 2. Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu (JU PPU): Manuela Baćac
 3. Administrator (JU PPU): Tea Maljković
 4. Stručnjak za računovodstvo i financije (JU PPU): Klaudija Koša
 5. Stručnjak za promidžbu i prezentaciju (JU PPU): Valnea Crnić
 6. Stručnjak za edukativne programe (JU PPU): Hrvoje Krivošić
 7. Projektni asistent (BIOM): Tena Miličević
 8. Projektni asistent (BIOM): Krešimir Mikulić
 9. Projektni asistent (Općina Kršan): Patricia Zanketić

U sklopu projektnog tima angažirani su vanjski stručnjaci:

 1. Projektni koordinator: Plavi partner d.o.o., Zagreb
 2. Stručnjak za javnu nabavu: Nabava d.o.o., Zagreb
 3. Ovlašteni inženjer građevinarstva: Domagoj Sopta

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content