Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

uvodna slika-kulturna bastina_cropPodručje Parka prirode Učka prostor je kontinuiranog čovjekovog naseljavanja i djelovanja unazad 13000 godina. Ovaj period nije na ovom prostoru ostavio samo bogato kulturno nasljeđe, već je i znatno utjecao na karakter okoliša. Na prostoru današnjeg Parka žitelji su stoljećima preživljavali baveći se stočarstvom, ratarstvom i šumarstvom. Čovjek je tako svojim radom i umješnim gospodarenjem prirodnim resursima oblikovao pašnjačke i poljoprivredne krajolike, čija su osnovna obilježja brojni suhozidi, pastirski stanovi i poljska skloništa, koji su i danas vidljivi i tvore autentično kulturno-povijesno nasljeđe.

Ovi ljudskom rukom oblikovani krajolici postali su važna biološka staništa te se oko njih tijekom tisućljeća stabilizirao novi ekosustav drukčije prirode od šumskog koji je ranije prevladavao. Napuštanjem tradicionalne egzistencije dolazi do neravnoteže i nepovoljne promjene prirodnog krajolika. Stoga je očuvanje tradicionalne kulture ovog područja neizostavan dio očuvanja njegova prirodnog okoliša i krajobraznih vrijednosti.

Ovdje možete upoznati dugu i burnu povijest ljudskog naseljavanja i korištenja Učke i Ćićarije, kao i dobiti detaljnije informacije o pojedinim važnijim lokalitetima kulturne baštine unutar Parka.

Povijest ljudskog naseljavanja

Važni lokaliteti

Skip to content