Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Naziv projekta: DinAlpConnect – Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains / DinAlpConnect – Prekogranična ekološka povezanost Alpi i Dinarida

Donator: Interreg ADRION

Cilj projekta: Ojačati transnacionalnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti Dinarida i Alpa kako bi se dugoročno osigurala zaštita biološke raznolikosti planinskih područja.

Opis projekta: Glavni fokus projekta je ekološka povezanost, pojam koji obuhvaća nesmetan prijenos gena između populacija i kretanje organizama na širem prostoru. Manjak ekološke povezanosti posljedica je fragmentacije staništa te klimatskih promjena, kao glavnih negativnih utjecaja. Otežano kretanje organizama i populacija u prostoru i vremenu dovodi do dugoročnog gubitka biološke raznolikosti. Za rješavanje problematike ekološke povezanosti potrebna je suradnja brojnih sektora. Jedan od ciljeva projekta DINALPCONNECT upravo je okupiti predstavnike svih važnih sektora i postaviti temelje za bolju ekološku povezanost.

Na području Balkana prisutan je niz barijera koje su djelomično rezultat političke situacije i ekonomskih prilika država prisutnih na tom prostoru, što otežava održavanje ekološke povezanosti Dinarida. Projekt je stoga pokrenut kako bi se omogućila povezanost Dinarida i Alpi te poboljšala ekološka povezanost unutar Dinarida, a samim time i dugoročna zaštita biološke raznolikosti planinskih područja.
Projekt se provodi na dvije razine. Makroregionalna razina obuhvaća aktivnosti povezivanja Dinarida i Alpa, dok prekogranična razina obuhvaća povezivanje pograničnih područja na Dinaridima radi zajedničkog poboljšanja ekološke povezanosti.

Dio planiranih aktivnosti se provodi u četiri pilot regije:

– Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka i Ćićarija (Slovenija – Hrvatska),

– Lovište Tarvisiano – Lovište Triglav/Nacionalni park Triglav (Italija – Slovenija)

– Natura 2000 Lisac – Nacionalni park Una i Općina Drvar (Hrvatska – Bosna i Hercegovina)

– Sjeverni Pindus – selo Frasher, Permet – Vikos (Albanija – Grčka)

Očekuje se da će projekt ojačati sposobnost prekograničnog rješavanja okolišne osjetljivosti, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u Jadransko-Jonskoj regiji, kroz ključne rezultate:

  • Strategija za poboljšanje ekološke povezanosti Dinarida i njihovo povezivanje s Alpama;
  • Izrada akcijskih planova pilot regije za promicanje ekološke povezanosti na prekograničnoj razini;
  • Uspostava mreže prekograničnih pilot regija.

Nositelj projekta: Poljoprivredni institut Slovenije

Partneri na projektu: Udruga BIOM, Slovenska šumarska služba, Regionalni park prirode Julijske predalpe, Europska akademija u Bozenu, Javna ustanova Natura Jadera, Centar za energiju, okoliš i resurse u Sarajevu, Udruga Dinarica, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Development solutions associates Tirana, Agronomski fakultet u Ateni

Vremensko trajanje projekta: 1.3.2020. – 31.8.2022. (30 mjeseci)

Financijska vrijednost projekta: 1.620.972,00 EUR

Aktivnosti

[DINALPCONNECT] Volonteri sudjelovali u seobi ovaca s Učke

[DINALPCONNECT] Volonteri sudjelovali u seobi ovaca s Učke

U sklopu projekta DinAlpConnect, volonteri Udruge BIOM i Parka prirode Učka, aktivno su se, u utorak, 15. studenog, uključili u seobu stada ovaca s planine. S učkarskim pastirima, uputili su se iz sela Mala Učka prema prenoćištu u Potpićnu, odakle su pastiri sljedeći dan nastavili put prema zimištu na jugu istarskog poluotoka.

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content