Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Naziv projekta: Učka 360°

Referentni broj: KK.06.1.2.01.0004

Nositelj projekta: Javna ustanova „Park prirode Učka“

Partneri na projektu:

 • Općina Kršan
 • Udruga BIOM

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2014. – 01.04.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 49.907.256,75 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 38.541.982,09 kn

Udio sufinanciranja EU (85% prihvatljivih troškova) iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 32.760.684,77 kn

Udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15% prihvatljivih troškova JU PP Učka): 4.597.553,75 kn

Ostatak troškova JU PP Učka sufinancira se iz državnog proračuna putem Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i vlastitih prihoda JU PP Učka.

Udio partnera, Općine Kršan u projektu: 1.473.995,00 kn od čega 15% vlastitih sredstava (221.099,00 kn)

Udio partnera, Udruge BIOM u projektu: 966.572,00 kn, od čega 15% vlastitih sredstava (144.986,00 kn)

 

Kratki opis projekta: Projektom Učka 360° predviđeni su izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon te još 4 objekta (3 volontersko-informacijska centra u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra – ekomuzeja “Vlaški puti” u Šušnjevici), razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukacijskih programa Parka prirode Učka.

Ciljevi projekta:

 • Povećati privlačnost i raznolikost sadržaja PP Učka razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje
 • Podići razinu znanja posjetitelja o Parku prirode Učka kroz unapređenje edukativne komponente u programima posjećivanja

Elementi projekta:

 • Element broj 1: Izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon (CZP)
  • Obnova zgrade CZP (uređenje zgrade starog peradarnika na Poklonu)
  • Uređenje i opremanje CZP (izložbeni prostor za posjetitelje, edukacijska dvorana, multifunkcionalna dvorana za posjetitelje, suvenirnica, uredski prostori, ugostiteljski sadržaji, smještajna jedinica, parkiralište, punionica za električna vozila, parkić za djecu i gospodarski sadržaji)
  • Uređenje komunalne infrastrukture CZP i područja Poklona (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja dijela cjevovoda)
  • Unapređenje prateće infrastrukture (uređenje ceste za Vojak i postavljanje rampe, uspostava mrežnog sustava i live-streaming kamera, uređenje pristupa za invalide na vrh Vojak, opremanje putničkog vozila audio vodičima, postavljanje brojača posjetitelja)
 • Element broj 2: Povećanje atraktivnosti ponude PP Učka razvojem inovativnih programa temeljenih na kulturnoj i prirodnoj baštini
  • Razvoj ponude temeljene na volonterstvu u PP Učka – partner: BIOM (izgradnja infrastrukture za smještaj volontera – obnova pastirskog stana Podmaj, izgradnja ornitološka postaja Rovozna, dovršetak uređenja i opremanje postojećeg objekta u Lovranskoj Dragi)
  • Razvoj dodatnih tematskih programa za posjetitelje (birdwatching, flora, leptiri, geologija, tematska edukacija djelatnika za provođenje programa)
  • Razvoj dodatnih tematskih programa za posjetitelje – partner: Općina Kršan (osnivanje Ekomuzeja u Šušnjevici, osmišljavanje kulturnih ruta, izrada aplikacije i vodiča, izrada tematskih suvenira)
  • Razvoj izletničkog turizma namijenjenog obiteljima i grupama posjetitelja (kamena ložišta na travnjacima u blizini Male Učke, ugrađena edukativna komponenta)
  • Unaprjeđenje outdoor turizma (uređenje penjališta u Veloj Dragi, izrada edukativnog outdoor vodiča, proširenje mreže biciklističkih staza, izrada topografske turističke karte kao i biciklističke staze)
 • Element broj 3: Unapređenje i proširenje postojećih edukativnih programa PP Učka
  • Prilagodba postojećih i razvoj novih edukativnih programa i radionica za posjetitelje predškolske i školske dobi (nabava didaktičkih i ostalih pomagala i materijala za provođenje edukacije, edukacija djelatnika JU za interpretaciju)
 • Element broj 4: Promocija destinacije „PP Učka“
  • PR strategija
  • Izrada plana upravljanja posjećivanjem
  • Izrada projekta i postavljanje nove signalizacije na području Parka i na prilazima
  • Promidžba i vidljivost
 • Element broj 5: Upravljanje projektom
  • Upravljanje projektnim timom
  • Upravljanje javnom nabavom
  • Upravljanje financijama
  • Upravljanje aktivnostima
  • Upravljanje vidljivošću/komunikacijom i posjetiteljima

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content