U novom Centru za posjetitelje Poklon nalazi se kongresna dvorana, veličine 172 m2, koja može primiti 80 sudionika. Prema potrebi, dvoranu je moguće...

pročitajte više