Interreg SLO-HR: Međunarodni projekt “Kaštelir”

govno2

„Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa do Kvarnera (preko Brkina, Ćićarije i Istre)“ – akronim KAŠTELIR

Projekt obuhvaća prekogranično sudjelovanje devet partnera među kojima je i JU PP Učka.

PARTNERI PROJEKTA KAŠTELIR

Vodeći partner:
- Općina Komen, Slovenija

Projektni partneri:
- Općina Izola, Slovenija
- Sveučilište u Mariboru (UM) – Prirodoslovno-matematički fakultet te Filozofski fakultet, Maribor, Slovenija
- IRRIS – Institut za istraživanja, razvoj i strategije društva, kulture i okoliša, Kopar, Slovenija
- Javni zavod Komenski Kras, Štanjel, Slovenija
- Istarska županija, Hrvatska
- Općina Mošćenička Draga, Hrvatska
- Općina Lanišće, Hrvatska
- Javna ustanova „Park prirode Učka“, Hrvatska

Pridruženi partneri (svi iz Slovenije):
- Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Ljubljana
- Pokrajinski muzej Kopar
- Javni zavod Park Škocjanske jame
- Turističko ugostiteljska komora Slovenije, Ljubljana
- Gradska općina Kopar
- Općina Ilirska Bistrica
- Općina Hrpelje – Kozina
- Općina Divača
- Općina Pivka
- Zavod Krasen Kras, Gorjasko

Svrha projekta je oživljavanje pradavne povezanosti ljudi i biljaka kao i njihova upotreba. Razlog je također i oživljavanje predpovijesnih gradina (Kaštelira) u svrhu trajnog  prekograničnog turizma  u ruralnim krajevima. Glavni cilj Projekta je oživljavanje izabranih gradina (Kaštelir iznad Korti, Štanjel tj. Debela Griža, Rašpor i Ozida kod Brseča), te njihovo povezivanje u tematsku stazu Kašteliri od Krasa do Kvarnera u novi itinerer održive prekogranične turističke ponude. Urediti će se i Centar za promociju tradicionalne upotrebe biljaka te informacijske ploče na izabranim gradinama koje će informirati posjetioce o botanici/arheobotanici, povijesti gradina kao i o njihovoj okolici. Projekt će kroz izobrazbu o upotrebi i uzgoju raslinja, o tradicionalnim obrtima te o načinu života na gradinama kao i sa organiziranjem festivala osvijestiti ljude o značaju očuvanja kulturne baštine.

JU PP Učka će kroz Projekt pokušati na pokusnim plohama smještenim na Ćićariji staviti u uzgoj nekoliko biljnih vrsta  koje samoniklo rastu u okruženju Ćićarije. Vrsta koja je u stiliziranom obliku našla mjesto i u logotipu Kaštelira, a ujedno je i vrsta u pokusu je žuta sirištara (Gentiana lutea ssp.symphyandra) koja ima niz ljekovitih svojstava. Zbog činjenice  da se ova biljka nalazi u grbu općine Lanišće, koja je partner u Projektu, a ujedno je i zaštićena vrsta u RH, to je glavni razlog da se ova vrsta stavi u uzgoj kako bi se spriječila devastacija prirodnih staništa zbog nekontroliranog vađenja te biljke iz prirode.

Na slijedećim poveznicama su brošure o projektu na hrvatskom i slovenskom jeziku:

Brošura Kaštelir HR

Brošura Kaštelir SI

Skip to content