Javna ustanova ”Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta: Stručni suradnik/ca – geolog i Stručni suradnik/ca za promidžbu i prezentaciju

Javna ustanova ”Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 

-      Stručni suradnik/ca – geolog – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju geološkog usmjerenja; aktivno znanje jednog svjetskog jezika; znanje rada na PC-u; posjedovanje vozačke dozvole B kategorije; probni rad 6 mjeseci

 

-      Stručni suradnik/ca za promidžbu i prezentaciju – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju društvenog područja; aktivno znanje dva svjetska jezika; znanje rada na PC-u; posjedovanje vozačke dozvole B kategorije; probni rad 6 mjeseci

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku radne knjižice ili potvrdu o radnom stažu, izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), dokaz o znanju jezika i presliku vozačke dozvole. Rok za podnošenje prijave je 14 dana od dana objave oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pismenim putem na adresu Javna Ustanova ”Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».

Skip to content