Natječaj za Stručnog referenta-informatora-recepcionera

Javna ustanova Park prirode Učka, raspisuje natječaj za radno mjesto:

Stručni referent- informator-recepcioner

(rad u info-punktu/suvenirnici na Učki)

3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Uvjeti:  – srednja stručna sprema turističkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- aktivno znanje dva svjetska jezika

- znanje rada na PC-u

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

- probni rad 2 mjeseca

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda, izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku vozačke dozvole.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pisanim putem na adresu Javna Ustanova „Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku „za natječaj”.

Skip to content