O parku

pp-ucka-iz-zraka_01

Park prirode Učka obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije, a smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih točaka Mediterana, te veže Istru i kontinentalni dio Hrvatske.

Vrijednosti zbog kojih je Učka proglašena parkom prirode poznate su već odavno, a leže u njenom reljefu i neposrednoj blizini mora, što je uvjetovalo razvoju specifične klime te bujne šumske vegetacije. Tome valja dodati bogata livadna i druga antropogena staništa na kojima nalazimo brojne endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste.

OSOBNA ISKAZNICA PARKA PRIRODE UČKA

  • OBUHVAT: Područje masiva Učke i dijela Ćićarije
  • POVRŠINA: 160 km2
  • NAJVIŠI VRHOVI: Vojak 1401 m, Veli Planik 1272 m
  • AKT I GODINA PROGLAŠENJA: Zakon o proglašenju Parka prirode Učka (N.N. 45/99); travanj 1999.
  • AKT I GODINA OSNIVANJA JU: Uredba o osnivanju JU Park prirode Učka (N.N. 96/99); rujan 1999.
  • ŽUPANIJEIstarskaPrimorsko-goranska
  • GRADOVIOpatija
  • OPĆINEKršan, Lanišće, Lovran, Lupoglav, MatuljiMošćenička Draga

Što je to park prirode?

Park prirode je “prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. Park prirode ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.“ (Zakon o zaštiti prirode; N.N. 80/13)

Skip to content