Upravljanje

UpravljanjeParkom prirode Učka, unutar čijih granica se nalazi geomorfološki spomenik prirode Vela draga,  upravlja Javna ustanova “Park prirode Učka”.

Javnu ustanovu je osnovala Vlada RH Uredbom o osnivanju Javne ustanove “Park Prirode Učka” (N.N. 96/99).
Ustanova je započela s radom u rujnu 2001. godine.

Tijela ustanove su upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Članove upravnog vijeća imenuje ministar.

 

 

 

Članovi Upravnog vijeća JU Park prirode Učka:

Blandina Randić Potkonjak, predsjednica

Vladimir Hršak, član

Pavao Nekić, član

Mirjana Galo, članica

Žarko Erceg, član

 

Rad ustanove vodi ravnatelj kojeg imenuje ministar.

Ravnatelj JU „Park prirode Učka”: Egon Vasilić

Sjedište Javne ustanove je u Lignju, na adresi Liganj 42, 51415 Lovran.

Neki od najvažnijih ciljeva upravljanja Javne ustanove Park prirode Učka” su:

  • Zaštita i očuvanje resursa
  • Omogućiti javnosti uživanje i razumijevanje posebnih vrijednosti Parka
  • Potpora gospodarskoj i socijalnoj dobrobiti lokalne zajednice
  • Tumačenje
  • Edukacija
  • Istraživanja
  • Rekreacija
Skip to content