Potpisan sporazum između Javne ustanove “Park prirode Učka” i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

U srijedu, 9. travnja 2014. godine, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu potpisan je Sporazum o suradnji između Javne ustanove “Park prirode Učka” i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Cilj potpisanog sporazuma je promicanje suradnje na područjima od zajedničkog interesa i to kroz niz aktivnosti kao što je praksa i terenski rad studenata Fakulteta, zajednička promocija i organizacija raznih seminara i događanja, izrada Akcijskih planova, osobito u pogledu razvitka turizma na zaštićenom području, prijave zajedničkih projekata u okviru programa EU, osmišljavanje eko turističkih projekata, zaštita krškog ekosustava, analiza arhitekture smještajnih kapaciteta i sl.

Javna ustanova veseli se budućim zajedničkim akcijama i suradnji koje će biti na korist lokalnoj zajednici, Parku prirode Učka te studentima i profesorima Fakulteta!

sporazum_FMTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Marin Aničić)

Skip to content