Fauna

FaunaRazmeđa između Istre i Kvarnera, neposredna blizina mora, te vegetacijske značajke čine Učku i Ćićariju zanimljivim područjem s obzirom na visinsko rasprostranjenje i značajke životinjskog svijeta. Poznavanje faune omogućuje nam izradu boljeg plana upravljanja s ciljem očuvanja vrsta, a s njima i cijelog područja, obzirom da je fauna jedna od glavnih komponenata u prirodnoj ravnoteži potrebnoj za zdrav okoliš i život. Svaka životinja u uskoj je vezi i odnosu sa svojim staništem te je nemoguće govoriti o njima ili njihovoj zaštiti bez osvrta na njihovo prirodno stanište.

Zbog manjka novijih podataka stanje sveukupne istraženosti faune je nepotpuno pa je provođenje znanstvenih istraživanja koja bi pružila podatke o stanju faune u Parku jedan od prioriteta u ciljevima upravljanja Javne ustanove.

Skip to content