Kopneni puževi

Kopneni puževiVršni greben Učke općenito spada u zonu stroge zaštite upravo zbog velikog broja različitih tipova staništa kao što su livade, stjenovita staništa s liticama, točila i šumska staništa s dobro očuvanim i starim šumama, koji obiluju životinjskim vrstama. Posebno zanimljiva skupina su kopneni puževi među kojima su značajni brojni endemi istarskog područja (npr. Medeora albescens albescens na stijenama izvora Škrile) te druge vrste zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Do sada je ukupno na ovom području zabilježena 31 vrsta kopnenih puževa.

Skip to content