Podzemna fauna

Podzemna fauna

Krška područja, kao što su Učka i Ćićarija, posebno su vrijedna i zanimljiva zbog svoje podzemne faune, koja je mahom endemična i zakonom zaštićena. Na području Parka prirode Učka registrirano je više od 200 speleoloških objekata, od kojih prevladavaju jame.

Do sada je biospeleološki istraženo ukupno 35 objekata od kojih je najzanimljivija prirodna podzemna kaverna u tunelu Učka. Kaverna u tunelu jedino je mjesto na području Parka gdje je otkriven podzemni kornjaš filtrator (Croatodirus bozicevici) koji stoga predstavlja stenoendemičnu vrstu. Do sada je zabilježeno 10 endemičnih podzemnih vrsta za područje Učke i Ćićarije, a posebno je važan opis nove vrste kopnenog jednakonožnog raka Thaumatoniscellus speluncae.

Obzirom na osjetljivost podzemne faune, narušavanje stanja u vršnim dijelovima Učke i Ćićarije može bitno ugroziti njihov opstanak, posebno onih vezanih uz podzemne vode. Osim istraživanja špilja i jama, u budućem će se razdoblju posebna pozornost posvetiti i istraživanju izvora u priobalnom području i zaleđu Učke.

Skip to content