Ptice

PticeS obzirom na raščlanjenost reljefa, geološku podlogu, različite mikroklimatske i druge uvjete, moguće je razlučiti veći broj mozaično raspoređenih tipova staništa s različitim zajednicama ptica, zoniranim prvenstveno u odnosu prema biljnim zajednicama. Do sada je za područje Parka prirode Učka i užeg kontaktnog područja zabilježeno 167 vrsta ptica. Osim raznih tipova šumskih zajednica, za ptice su posebno značajna stjenovita staništa jer na njima gnijezdi veliki broj grabljivica od kojih su neke ugrožene vrste, kao što su suri orao (Aquilla chrysaetos) i sivi sokol (Falco peregrinus).

Iako je nekada gnijezdio, bjeloglavi sup (Gyps fulvus) se na području Učke i Ćićarije viđa samo u preletu ili u potrazi za strvinom. Od drugih vrsta ptica posebno su s aspekta zaštite važne vrste koje obitavaju na travnatim staništima, kao što su vrtna strnadica (Emberiza hortulana) ili ševa krunica (Lullula arborea), za čije je očuvanje nužno održati ovakav tip staništa.

Skip to content