Vodozemci i gmazovi

Vodozemci i gmazoviU Parku živi ukupno 21 vrsta vodozemaca i gmazova i sve su zakonom zaštićene. Posebno vrijedna staništa herpetofaune u Parku prirode Učka su šume vršnog dijela Učke, stijene, kamenjari i točila, te lokve, prirodni izvori i velik broj bujičnih vodenih tokova. Kao posebno vrijedne treba istaknuti reliktnu velebitsku guštericu (Iberolacerta horvathi) koja dolazi na stijenama vršnog grebena Učke i crnog daždevnjaka (Salamandra atra), vodozemca koji živi u šumama vršnog grebena Učke i Ćićarije. U Hrvatskoj je crni daždevnjak pronađen još jedino na području Gorskog kotara i Žumberka.

Skip to content