Flora i biljne zajednice

Flora i biljne zajedniceKad prirodoslovac, istražujući rubne dijelove Mediterana, na europskim prostorima naiđe na bukovu šumu, može smatrati da je zašao u kontinentalno područje. Dijelovi Učke i Ćićarije koji pripadaju zoni bukovih šuma mogli bi se također po svojim osnovnim značajkama pribrojiti kontinentalnom prostoru Primorsko-goranske i Istarske županije. Ipak, oni se odlikuju i nekim svojim posebnim prirodnim obilježjima jer Ćićarija, i naročito Učka, predstavljaju izolirane mediteranske planine čije bukove šume strše kao otoci iznad submediteranskog područja, odnosno nisu u kontinuitetu povezane s kontinentalnim prostranstvima bukovih šuma. To uvjetuje poseban status, te osebujnost i izrazitu zanimljivost i vrijednost Učke i Ćićarije u prirodoznanstvenom pogledu, što je i bio jedan od razloga izdvajanja ovog prostora kao parka prirode. Neka teže pristupačna područja Učke i Ćićarije i danas su nedovoljno istražena, pa su proteklih godina i započeta sustavna istraživanja flore kako bi se obnovilo i produbilo znanje o pojedinim vrstama i njihovoj rasprostranjenosti, te na vrijeme primijetili mogući negativni utjecaji na njihove populacije.

Skip to content