Stijene i točila

Stijene i točilaStijene vršnog grebena vrlo su zanimljive vrstama, pa tako osim runolista (Leontopodium alpinum) i alpskog jaglaca (Primula auricula L.), koji su od osobitog značaja, vršne stijene Učke nastanjuje i učkarski zvončić (Campanula tommasiniana), stenoendem Učke. Vegetacija stijena i točila Učke isto tako pokazuje endemična obilježja, pa se na zasjenjenim stijenama Učke nalazi i stenoendemska zajednica učkarskog i Justinovog zvončića.

Od zajednica točila na Učki, u pojasu bukovih šuma razvija se još jedna endemska zajednica stijenjarske iglice i bradavičaste krasuljice (Geranio – Antriscetum fumarioides (Domac) H-ić 1962), koja je zastupljena na točilima u pojasu primorske bukove šume.

Skip to content