Staništa i ekosustavi

Stanista i ekosustaviVeliki broj različitih stanišnih tipova te njihov mozaičan raspored Park prirode Učka ponajprije može zahvaliti svom geografskom smještaju, prirodnim procesima, ali i dugogodišnjem prisustvu čovjeka te njegovom stalnom korištenju prostora. S obzirom na takav raspored i raznolikost staništa, na području Učke i Ćićarije prisutan je i velik broj vrsta flore i faune koje direktno o njima ovise, a za čije je očuvanje potrebno njihovo aktivno upravljanje. Za većinu staništa to bi značilo da bi se upravljačkim akcijama iz plana upravljanja trebala zadržati (ili povećati) postojeća površina i raspored staništa.

Kroz projekt KAM (Osnivanje prekogranične mreže krških zaštićenih područja i zajedničko upravljanje) Javna ustanova izradila je detaljnu kartu stanišnih tipova područja Parka prirode Učka, drugih zaštićenih područja s kojima graniči te užeg kontaktnog područja u mjerilu 1:5000. Nomenklatura stanišnih tipova izrađena je prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS). Sukladno NKS, za područje Parka utvrđeno je ukupno 58 tipova staništa na IV. razini klasifikacije.

Skip to content