Staza 2

Dužina: 15,3 km
Kategorija: lagano
Podloga: 100% makadam
Trajanje: do 2 sata
Pozicija: istočni obronci Učke
Polazak: Lovačka kuća “Brdo” 825 m/n.v.
Cilj: Lovačka kuća “Brdo” 825 m/n.v.
Visinska razlika: 200

m/n.v. km
Lovačka kuća “Brdo” 825 0
skretanje za Vela Sapca ravno 0,9
desno 1,1
desno 1,9
ravno 3,5
skretanje za kuću Bončić desno 850 3,9
Popova voda desno 7,3
tabela Parka prirode desno glavnom cestom 940 7,7
skretanje za Vodičku grižu ravno
- glavnom cestom
1010 9,5
Prijevoj 1040 10,1
kraj pilane 900 13.1
lovačka kuća “Brdo” 825

15,3

Skip to content