Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

„Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa do Kvarnera (preko Brkina, Ćićarije i Istre)“ – akronim KAŠTELIR

Projekt obuhvaća prekogranično sudjelovanje devet partnera među kojima je i JU PP Učka.

PARTNERI PROJEKTA KAŠTELIR

Vodeći partner:
– Općina Komen, Slovenija

Projektni partneri:
– Općina Izola, Slovenija
– Sveučilište u Mariboru (UM) – Prirodoslovno-matematički fakultet te Filozofski fakultet, Maribor, Slovenija
– IRRIS – Institut za istraživanja, razvoj i strategije društva, kulture i okoliša, Kopar, Slovenija
– Javni zavod Komenski Kras, Štanjel, Slovenija
– Istarska županija, Hrvatska
– Općina Mošćenička Draga, Hrvatska
– Općina Lanišće, Hrvatska
– Javna ustanova „Park prirode Učka“, Hrvatska

Pridruženi partneri (svi iz Slovenije):
– Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Ljubljana
– Pokrajinski muzej Kopar
– Javni zavod Park Škocjanske jame
– Turističko ugostiteljska komora Slovenije, Ljubljana
– Gradska općina Kopar
– Općina Ilirska Bistrica
– Općina Hrpelje – Kozina
– Općina Divača
– Općina Pivka
– Zavod Krasen Kras, Gorjasko

Svrha projekta je oživljavanje pradavne povezanosti ljudi i biljaka kao i njihova upotreba. Razlog je također i oživljavanje predpovijesnih gradina (Kaštelira) u svrhu trajnog  prekograničnog turizma  u ruralnim krajevima. Glavni cilj Projekta je oživljavanje izabranih gradina (Kaštelir iznad Korti, Štanjel tj. Debela Griža, Rašpor i Ozida kod Brseča), te njihovo povezivanje u tematsku stazu Kašteliri od Krasa do Kvarnera u novi itinerer održive prekogranične turističke ponude. Urediti će se i Centar za promociju tradicionalne upotrebe biljaka te informacijske ploče na izabranim gradinama koje će informirati posjetioce o botanici/arheobotanici, povijesti gradina kao i o njihovoj okolici. Projekt će kroz izobrazbu o upotrebi i uzgoju raslinja, o tradicionalnim obrtima te o načinu života na gradinama kao i sa organiziranjem festivala osvijestiti ljude o značaju očuvanja kulturne baštine.

JU PP Učka će kroz Projekt pokušati na pokusnim plohama smještenim na Ćićariji staviti u uzgoj nekoliko biljnih vrsta  koje samoniklo rastu u okruženju Ćićarije. Vrsta koja je u stiliziranom obliku našla mjesto i u logotipu Kaštelira, a ujedno je i vrsta u pokusu je žuta sirištara (Gentiana lutea ssp.symphyandra) koja ima niz ljekovitih svojstava. Zbog činjenice  da se ova biljka nalazi u grbu općine Lanišće, koja je partner u Projektu, a ujedno je i zaštićena vrsta u RH, to je glavni razlog da se ova vrsta stavi u uzgoj kako bi se spriječila devastacija prirodnih staništa zbog nekontroliranog vađenja te biljke iz prirode.

Na slijedećim poveznicama su brošure o projektu na hrvatskom i slovenskom jeziku:

Brošura Kaštelir HR

Brošura Kaštelir SI

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content