Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Veliki dio teritorija Hrvatske čini krški reljef, specifičan porozni teren bogat raznolikim podzemnim oblicima. Većina hrvatskog krškog podzemlja je međutim još uvijek nedovoljno istražena, posebice u smislu organizama koji tu obitavaju. Podaci koji postoje o fauni u podzemlju Učke stari su 11 – 15 godina. U razdoblju od 2006. do 2010. godine je Hrvatsko biospeleološko društvo provelo projekt „Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka“, kojim se tada popisala fauna na 84 od ukupno više od 200 speleoloških objekata na Učki.

Sekcija za biospeleologiju Udruge studenata biologije – BIUS trenutno provodi istraživanje s ciljem popisivanja skupina i vrsta beskralježnjaka u odabranim špiljama i jamama na području Parka prirode Učka. Potom će se napraviti komparativna analiza svih istraženih lokaliteta, posebice u odnosu na do sada prikupljene podatke. Također je od iznimne važnosti edukacija i osposobljavanje mladih biospeleologa za budući terenski i laboratorijski rad u provedbi znanstvenih istraživanja.

U sedam dana terenskog rada, na području ili u neposrednoj blizini Parka prirode Učka, biospeleološki je istraživano 11 speleoloških objekata (10 špilja i 1 jama). Ručno je sakupljena kopnena i vodena podzemna fauna. Na svim su lokalitetima mjereni mikroklimatski parametri te su fotografirani ulazi u objekte, unutrašnjost objekata i fauna.
Podaci se prikupljaju fotografiranjem i skupljanjem uzoraka u bočice s alkoholom različitih koncentracija, pošto različite skupine organizama traže drugačiji tip pohrane za kvalitetno očuvanje prikupljenog materijala. Slijedi determinacija uzoraka i statistička obrada podataka. Od prikupljenih će se uzoraka izraditi biospeleološka zbirka koja će biti pohranjena u prostorijama Hrvatskog biospeleološkog društva. Analizirani podaci o vrstama i lokacijama postat će dio arhiva Javne ustanove Park prirode Učka, Hrvatskog biospeleološkog društva i Udruge studenata biologije – BIUS. Novi će podaci vjerujemo omogućiti uvid u dinamiku promjena bioloških zajednica na istraženim lokalitetima te pružiti saznanja o potencijalnom utjecaju čovjeka na živi svijet podzemlja.

Velik problem današnjice predstavlja odlaganje otpada u jame i spilje. Na području Parka prirode Učka prijavljeno je čak 18 objekata u kojima je pronađena veća količina smeća. Odlaganje otpada u podzemlje ne samo da predstavlja veliku ugrozu rijetkih i osjetljivih vrsta koje tu žive, već uvelike doprinosi zagađenju rezervi pitke vode u podzemlju. U tom kontekstu treba naglasiti da glavne zalihe pitke vode u Hrvatskoj čine upravo podzemne vode. Nažalost, mnogi još uvijek nisu svjesni posljedica bacanja smeća u jame i spilje te nastavljaju to činiti s uvjerenjem da nikome ne čine štetu.

Projekt podržava Javna ustanova „Park prirode Učka“, koja problematiku očuvanja, istraživanja i održivog korištenja speleoloških objekata i pripadajućeg živog svijeta na području Parka prirode i pridruženih područja ekološke mreže svrstava u svoje upravljačke prioritete.

 

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content