Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

U petak 10. veljače 2023. od 10 do 13 sati, u Centru za posjetitelje Poklon u Parku prirode Učka, održan je Info dan DINAPLCONNECT projekta. Cilj ovog Interreg-ADRION projekta punog naziva „Prekogranična ekološka povezanost alpskog i dinarskog područja – DinAlpConnect“ je ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti. Na info danu su izlaganjem „Budućnost travnjaka na području Pilot regije Slovenija – Hrvatska“ prisutnim sudionicma predstavljeni glavni rezultati ovog međunarodnog projekta u kojem je sudjelovalo čak 11 partnera iz sedam zemalja (Hrvatska, Slovenija, Italija, Crna gora, BIH, Albanija i Grčka).

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Učka Egon Vasilić pozdravio je prisutne uvodnom riječju, a izlaganje su nastavili predstavnici projektnih partnera – Marina Grgić iz udruge BIOM te Irena Bertocelj iz Kmetijškog instituta Slovenije te Dalia Matijević, stručna voditeljica u Parku prirode Učka.

Marina Grgić uvela je prisutne u kontekst projekta koji se fokusirao na očuvanje ekološke povezanosti, što podrazumijeva procese poput nesmetanog protoka gena, migracija divljih vrsta i širenja živih organizama, a doprinosi povećanju otpornosti vrsta i ekosustava, očuvanju bioraznolikosti te ublažavanju negativnih učinaka fragmentacije staništa i klimatskih promjena. Degradacija i fragmentacija staništa upravo su najveće ugroze ekološkoj povezanosti koje su se kroz projekt adresirale različitim aktivnostima, u okviru četiriju prekograničnih pilot regija, fokusirajući se na određena ciljna staništa.

Park prirode Učka i Ćićarija spadaju u Pilot regiju Slovenija – Hrvatska zajedno s Krasom u Sloveniji te je za to pogranično projektno područje odabrano stanište suhih krških travnjaka kao ključnog za poboljšanje ekološke povezanosti. Osim vrijednog staništa mnogim ugroženim i endemskim vrstama, suhi krški travnjaci pružaju mnoge usluge ekosustava poput zaštite od požara i pohranjivanja CO2, a ujedno su izvrstan primjer održivog korištenja prirodnih dobara jer su nastali ljudskim djelovanjem uslijed otvaranja šumskih površina krčenjem za potrebe ispaše stoke u povijesti. Danas se na cijelom spomenutom području javlja problem ponovnog zaraštanja (sukcesije) i postupnog gubitka travnjaka kao posljedica promjene socio-ekonomskih prilika, depopulacije i smanjenja prisutnosti stočarstva. Projekt se zato usmjerio i na razne aktivnosti očuvanja i obnove travnjaka direktnim akcijama, poticanjem ekstenzivnog stočarstva, analizom zakonodavnog okvira, ali i na razini istraživanja te je 2021. provedena prostorna analiza stanja sukcesije (stadija zaraštenosti) travnjaka.

Strategiju za poboljšanje ekološke povezanosti koja donosi smjernice na lokalnoj i makrorazini ukratko je predstavila Irena Bertocelj, a Akcijski plan za poboljšanje ekološke povezanosti suhih krških travnjaka stručna voditeljica Javne ustanove Park prirode Učka Dalia Matijević. Akcijski plan rezultat je rada mnogih dionika s područja Učke, Ćićarije i Krasa, koji su kroz dioničke radionice značajno doprinijeli konačnoj verziji plana koji sadrži opći i specifične ciljeve s različitim aktivnostima za njihovo dostizanje, među kojima se prožimaju teme održivog upravljanja i dugoročnog korištenja, osiguravanja preduvjeta očuvanja, edukacije ciljnih skupina i šire javnosti, promocije vrijednosti, kao i rizike i mjere ublažavanja njihovih posljedica. Irena Bertocelj se nadovezala predstavljanjem dijela Akcijskog plana koji se odnosi na slovenski dio pilot regije, a oba izlaganja su predstavila konkretne provedene aktivnosti poput restauracijskog volonterskog kampa i istraživanja utjecaja ispaše.

Info dan je zaokružen vođenom diskusijom s prisutnim dionicima, koju je moderirao Bruno Kostelić iz Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, na kojoj su se dotakla razna otvorena pitanja  i izazovi, problemi i moguća rješenja, kao i buduće suradnje kao svojevrstan nastavak ovog projekta s dugoročnim ciljem osiguravanja budućnosti travnjaka kao „spoja čovjeka i prirode“ nadilazeći granice država i sektora.

    

Ostale objave

[NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE] SURADNIK

Javna ustanova Park prirode Učka raspisuje natječaj za radno mjesto Suradnik u Odjelu stručnih poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja za kandidate za završenim studijem iz područja prirodnih znanosti polja biologije ili interdisciplinarnih prirodnih znanosti.

pročitajte više

EDUKATIVNIM PROGRAMOM U PARKU PRIRODE UČKA OBILJEŽENI SU SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN ŠUMA

U Parku prirode Učka danas, u petak, 22. ožujka, obilježen je Svjetski dan voda i Svjetski dan šuma. U edukativnom programu sudjelovalo je oko 120 učenika iz škola članica Mreže škola Parka prirode Učka. Program je obuhvatio interaktivnu radionicu “Upoznaj Zemlju – zaviri u mikroskop!” koja je održana u edukacijskom prostoru Centra za posjetitelje Poklon te šetnju novom poučnom stazom „Staza vila Učkarica“.

pročitajte više

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content