Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska
Klima

Klima

Klima Parka prirode Učka uvjetovana je geografskim položajem, blizinom mora i razvedenošću reljefa. Prema Kőpenovoj klasifikaciji klime viši...

pročitajte više
Vode

Vode

Baš kao i danas, voda je i u prošlosti predstavljala osnovni resurs za boravak ljudi na nekom prostoru. 14 000 godina dugu povijest čovjekove...

pročitajte više
Geologija

Geologija

Uz bogatu biološku i krajobraznu raznolikost, Park prirode Učka posjeduje i mnoga vrijedna obilježja nežive prirode, odnosno geološke baštine. Pod...

pročitajte više
Staništa i ekosustavi

Staništa i ekosustavi

Veliki broj različitih stanišnih tipova te njihov mozaičan raspored Park prirode Učka ponajprije može zahvaliti svom geografskom smještaju,...

pročitajte više
Fauna

Fauna

Razmeđa između Istre i Kvarnera, neposredna blizina mora, te vegetacijske značajke čine Učku i Ćićariju zanimljivim područjem s obzirom na visinsko...

pročitajte više
Flora i biljne zajednice

Flora i biljne zajednice

Kad prirodoslovac, istražujući rubne dijelove Mediterana, na europskim prostorima naiđe na bukovu šumu, može smatrati da je zašao u kontinentalno...

pročitajte više
Skip to content