Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Stanista i ekosustaviVeliki broj različitih stanišnih tipova te njihov mozaičan raspored Park prirode Učka ponajprije može zahvaliti svom geografskom smještaju, prirodnim procesima, ali i dugogodišnjem prisustvu čovjeka te njegovom stalnom korištenju prostora. S obzirom na takav raspored i raznolikost staništa, na području Učke i Ćićarije prisutan je i velik broj vrsta flore i faune koje direktno o njima ovise, a za čije je očuvanje potrebno njihovo aktivno upravljanje. Za većinu staništa to bi značilo da bi se upravljačkim akcijama iz plana upravljanja trebala zadržati (ili povećati) postojeća površina i raspored staništa.

Kroz projekt KAM (Osnivanje prekogranične mreže krških zaštićenih područja i zajedničko upravljanje) Javna ustanova izradila je detaljnu kartu stanišnih tipova područja Parka prirode Učka, drugih zaštićenih područja s kojima graniči te užeg kontaktnog područja u mjerilu 1:5000. Nomenklatura stanišnih tipova izrađena je prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS). Sukladno NKS, za područje Parka utvrđeno je ukupno 58 tipova staništa na IV. razini klasifikacije.

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content