Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska
Travnjaci

Travnjaci

Travnjaci Učke i Ćićarije nastali su kroz više tisućljeća potiskivanja šumske vegetacije ljudskim djelovanjem i danas predstavljaju značajan...

pročitajte više
Šume

Šume

Šumska staništa na području Parka prirode Učka su najbrojnija te pokrivaju preko 70% ukupne površine Parka. Najupečatljivija osobitost Učke i...

pročitajte više
Sisavci

Sisavci

Česti stanovnici kestenovih šuma, osim različitih ptica dupljašica, su vjeverice (Sciurus vulgaris) i sivi puh (Myoxus glis). Ovdje nalazimo brojne...

pročitajte više
Ptice

Ptice

S obzirom na raščlanjenost reljefa, geološku podlogu, različite mikroklimatske i druge uvjete, moguće je razlučiti veći broj mozaično raspoređenih...

pročitajte više
Vodozemci i gmazovi

Vodozemci i gmazovi

U Parku živi ukupno 24 vrsta vodozemaca i gmazova i sve su zakonom zaštićene. Posebno vrijedna staništa herpetofaune u Parku prirode Učka su šume...

pročitajte više
Leptiri

Leptiri

Područje Učke i Ćićarije posebno je važno i zbog velikog broja vrsta i raznolikosti leptira. Prema literaturnim podacima i novijim istraživanjima...

pročitajte više
Kopneni puževi

Kopneni puževi

Vršni greben Učke općenito spada u zonu stroge zaštite upravo zbog velikog broja različitih tipova staništa kao što su livade, stjenovita staništa s...

pročitajte više
Podzemna fauna

Podzemna fauna

Krška područja, kao što su Učka i Ćićarija, posebno su vrijedna i zanimljiva zbog svoje podzemne faune, koja je mahom endemična i zakonom zaštićena....

pročitajte više
Važni lokaliteti

Važni lokaliteti

Brest pod UčkomSelo Brest pod Učkom živopisno je naselje koje se u cijelosti nalazi unutar Parka prirode Učka na 708 metara nadmorske visine usred...

pročitajte više
Klima

Klima

Klima Parka prirode Učka uvjetovana je geografskim položajem, blizinom mora i razvedenošću reljefa. Prema Kőpenovoj klasifikaciji klime viši...

pročitajte više
Skip to content