Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

U konferencijskoj dvorani Centra za posjetitelje Poklon će se u četvrtak 2. ožujka 2023. u 17:30 sati održati predstavljanje aktualnog projekta udruge BIOM i Javne ustanove „Park prirode Učka“, projekta koji se odnosi na valorizaciju, očuvanje i restauraciju vrijednih slatkovodnih ekosustava u mediteranskom kršu – lokve Učke i Ćićarije:

Still Water Revival – Restoring and conserving still water ecosystems of Mediterranean karst mountains

Projekt financira Donor’s Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems (DIMFE)

     Projekt Still Water Revival

Vodena tijela na krškim planinama nastajala su većinom kroz čovjekovu aktivnost, s obzirom da su bili izvor vode za čovjeka i njegovo “blago”, ali su ujedno i žarišne točke bioraznolikosti kao izvor vode za divlje vrste na ovom području. No, ovi su ekosustavi visoko ovisni o održavanju pa su zbog dugogodišnjeg neodržavanja i neadekvatnog korištenja danas velikim dijelom gotovo posve zapušteni. Posljednjih nekoliko desetljeća planinski dijelovi Hrvatske suočeni su s napuštanjem tradicionalnih stočarskih praksi, a ruralna područja pogođena su iseljavanjem te su lokve i bunari bez prikladnog upravljanja prepušteni sukcesiji i konačno nestajanju. Posljedica tog trenda je gubitak bioraznolikosti zbog utjecaja kojeg ovi ekosistemi imaju na vrste kao što su vodozemci i vodeni kukci, kao i na vrste koje ih koriste kao izvor vode za piće. Gubitak lokvi i bunara utječe i na stočare jer otežava uvjete za držanje stoke na udaljenim područjima jer je voda kao presudan resurs sve nedostupnija. Osim što nedostatak vode uzrokuje nestanak stoke s planina, posljedično izostanak ispaše dovodi do sve brže sukcesije i zarastanja travnjaka čime ovo stanište nestaje te se time smanjuje bioraznolikost. Projekt se bavi svim ovim izazovima te donosi rješenja kroz strateški pristup, procjenu aktualnog stanja ovih ekosistema, razvoj metodologije za određivanje prioriteta te konačno kroz obnovu onih lokvi i bunara za koje se utvrdi da predstavljaju najviši prioritet.

Na predstavljaju će se iznijeti pojedine aktivnosti s pridajućim vremenskim okvirima provedbe te prodiskutirati optimalne mogućnosti i načine uključivanja, posebice neposrednih dionika i korisnika prirodnih prostora i dobara.

 

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content