Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Javna ustanova “Park prirode Učka” raspisuje natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

 

  1. Stručni suradnik – biolog (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

–       magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju biološkog usmjerenja;

–       aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

–       znanje rada na PC-u (prednost: poznavanje rada u GIS-u).

 

  1. Stručni suradnik  za promidžbu i prezentaciju (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

–       magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju društvenog područja;

–       aktivno znanje dva svjetska jezika (prednost: aktivno znanje njemačkog jezika);

–       znanje rada na PC-u.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

–       životopis;

–       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);

–       presliku domovnice;

–       potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja);

–       potvrdu (ili ispis elektroničkog zapisa podataka) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv evidentirani radni staž (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja);

–       uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja);

–       dokaz o znanju stranog jezika.

 

Rok za podnošenje prijave je 26. ožujka 2016. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Za izabrane kandidate  bit će zatražena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pismenim putem na adresu Javna ustanova “Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku “za natječaj”.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content