Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Javna ustanova ”Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za radna mjesta:

 

  1. 1.    Stručni referent- informator-recepcioner

           (rad u info-punktu/suvenirnici na Učki)………2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Uvjeti:     –    srednja stručna sprema turističkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg

smjera

–          aktivno znanje dva svjetska jezika

–          znanje rada na PC-u

–          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

–          probni rad 2 mjeseca

 

  1. 2.    PKV radnik – održavanje i protupožarno osmatranje……..1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme

Uvjeti:     –    PKV

–          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

–          probni rad 1 mjesec

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku radne knjižice ili potvrdu o radnom stažu, izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku vozačke dozvole. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pismenim putem na adresu Javna Ustanova ”Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».

 

Tekst natječaja objavljen je na službenim stranicama HZZ-a 16.ožujka 2016.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content