Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Od 10. – 12. svibnja, održana je speleološka akcija uklanjanja otpada iz Jame kod Rašpora. U akciji je sudjelovalo 47 speleologa iz ukupno 10 speleoloških udruga/organizacija (SU Estavela, SO Velebit, HGSS stanice Rijeka, Ogulin i Zagreb, SK HAD, SD Underground, DDISKF, SKOL i SOŽ).

Iako je u relativnom smislu Rašpor imao malu količinu otpada (samo ~8 m3), činjenica da je taj otpad raznesen vodom niz vertikalne dionice jame od 280 m dubine i još 450 metara po meandrima sve do Talijanskog sifona na -307 m, činilo je ovu akciju jednom od najzahtjevnijih akcija čišćenja organiziranih dosada u RH, ako ne i šire.

Uspješnosti akcije doprinijeli su brojni faktori, od dovoljno rane pripreme, podjele timova i nabave specifične opreme, velikog odaziva članova udruga, okupljanja dovoljnog broja iskusnijih članova, prikupljenog iskustva s prijašnjih akcija čišćenja u organizaciji SUE i SOV, presudne stručne pomoći članova HGSS-a, dobrog poznavanja jame, sprovedene žičane i bežične komunikacije kroz jamu, komfornog smještaja u Speleo kući u Vodicama, potpore logističke ekipe u vidu nabave i pripreme hrane, financijske potpore projekta od strane JU Park prirode Učka, pa sve do timskog duha u jami i van jame, što se najviše očitalo na ulazu gdje su članovi akcije čekali da se sva ekipa okupi sve do 4 ujutro!

Izvedba je krenula već u petak navečer kada su članovi HGSS-a započeli opremanje dionica za izvlačenje otpada kroz vertikale. Nastavljeno je u subotu ujutro podjelom ekipa po dionicama – dva dubinska tima krenula su prva te započela čišćenje jame od Talijanskog sifona do početka vertikalnih dijelova, ekipa „vezisti“ sproveli su žičanu komunikaciju kroz jamu, visinska ekipa je složila sisteme za podizanje tereta te započela čišćenje vertikalnih dijelova, a površinska ekipa je započela čišćenje ulaznog, horizontalnog dijela jame. Kasnije tokom dana, timovi su se postupno povlačili prema izlazu transportirajući otpad za sobom te odmah raspremajući sve linije za izvlačenje što je zbog kompleksnosti potrajalo do kasno u noć. Za izvlačenje tereta kroz Veliku, 124-metarsku vertikalu, poslužila je netom nabavljena automatizirana kolotura AWAH Z2R pogonjena baterijskom bušilicom, koja se pokazala kao idealno rješenje za efikasno podizanje tereta kroz duge dionice. Akcija je završila nakon 16 sati rada, u ranim jutarnjim satima, u nedjelju 12. svibnja.

Nositelj projekta čišćenja Jame kod Rašpora je Javna ustanova Park prirode Učka kroz financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Smještaj, u Speleo kući u Vodicama, ustupila je Javna ustanova Natura Histrica.

Fotografije ustupila: SU Estavela

 

 

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content