Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

U petak, 30. rujna 2022. godine. u Centru za posjetitelje Poklon održan je radni sastanak na temu izrade integriranih Lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova koji imaju u svom teritorijalnom obuhvatu Natura 2000 područje pod upravljanjem Javne ustanove Park prirode Učka. Park prirode Učka obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije i proteže se 51% na teritoriju LAG-a “Terra liburna” (općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te Grad Opatija), dok preostalih 49% je na teritoriju LAG-ova Središnja Istra (Općina Lupoglav), Sjeverna Istra (Općina Lanište) i Istočna Istra (Općina Kršan).

LAG “Terra liburna” i Javna ustanova Park prirode Učka sazvale su sastanak s nakanom pokretanja strateških suradnji u okviru budući lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. Strategije LAG-ova u Republici Hrvatskoj financiraju se putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i predstavljaju strateške, taktičke i operativne planove za decentraliziranu dodjelu sredstava dionicima na lokalnoj razini putem natječaja, a za projekte povezane s poljoprivrednom i ruralnim razvojem u širem smislu. S obzirom da se radi o integriranim multisektorskim dokumentima koji imaju elemente strategija pametne specijalizacije, te nastaju u okviru partnerstva i lokalnih zajednica participativnom “bottom-up” metodom, kao jednu od zajedničkih okosnica predloženo je zaštićeno područje Parka prirode, koje je ujedno i najznačajniji prirodni resurs ovoga područja. LAG-ovi su se sastali kako bi zajednički predložili zahvate u okviru intervencija u njihovim strategijama, a kako bi se razvijali projekti koji će potaknuti oporavak zajednice u gospodarskom i socijalnog smislu, ali i doprinijeti ciljevima Europskog zelenog plana.

Ispred Parka prirode se Voditeljica Službe stručnih poslova Dalia Matijević u zanimljivoj prezentaciji osvrnula na temeljne značajke zaštićenog prostora Parka prirode Učka i potencijal kojeg one pružaju za održivi razvoj zajednice, a naglasak je bio na značaju usluga ekosustava, okolišu, klimi i bioraznolikosti, mogućnostima razvoja održivih gospodarskih aktivnosti, te brizi za kulturno i povijesno nasljeđe i bitne krajobrazne elemente zelene infrastrukture, poput suhozida i pastirskih stanova. U nastavku je predsjednica LAG-a “Terra liburna”, Anđela Cvjetković, kratkim pregledom osnovnih smjernica i metodologije izrade integriranih strateških dokumenata zapodijenula raspravu s predstavnicama istarskih LAG-ova, te je dogovoreno da su naredni koraci mapiranje lokalnih dionika zainteresirani za razvoj poduzetničkih i neprofitnih inicijativa na području Parka, mapiranje svih dosadašnjih ostvarenih razvojnih kulturnih, gospodarskih, infrastrukturnih i civilnih projekata, te prikupljanje projektnih ideja koje će biti uključene u Bazu projekata za izradu novih strategija.

Zaključeno je da je neophodno putem LRS LAG-ova potaknuti daljnji razvoj stočarstva, kao izvor prihoda u lokalnoj zajednici i ključnu aktivnost za zaštitu bioraznolikosti i zaštitu od požara, te potaknuti inovativne nepoljoprivredne djelatnosti u skladu s načelima održivosti, potaknuti regeneraciju travnjačkih pašnjaka i zaštitu oprašivača, povezivati lokalnu zajednicu na svim razinama u stvaranju energetskih zajednica i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije i modernih tehnologija kroz koncept “Pametnih sela”, ojačati urbano-ruralne veze, te potaknuti međužupanijsku suradnju svih dionika na zajedničkim projektima zaštite, valorizacije i interpretacije baštine, s naglaskom na okolišno odgovorni turizam.
Lokalne razvojne strategije LAG-ova financiraju se putem podmjere 19.1 “Pripremna potpora” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sudionici sastanka potom su nazočili svečanom otvorenju radova na izgradnji garažnih prostora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Učka koji su sufinancirani s oko 230 tisuća kuna putem strategije LAG-a “Terra liburna”, a financijsku potporu projektu dati će i Grad Opatija te Područna vatrogasna zajednica Liburnije. Prigodno obilježavanje početka radova organizirali su zapovjednik i predsjednik Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Učka – Goran Hibler i Aldo Santo Pulić.

Tekst i fotografije: LAG Terra Liburna

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content