Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Temeljem Zakona o Ustanovama, Zakona o zaštiti prirode i Statuta Javne Ustanove “Park prirode Učka” Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Učka“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za  imenovanje ravnatelja/ice Ustanove

 

Uvjeti:

–          Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

–          najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

–          životopis,

–          ovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi,

–          presliku domovnice,

–          povrdu HZMO-a o radnom stažu,

–          izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

–          program rada za mandatno razdoblje.

Ravnatelja/icu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O imenovanju  kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

JAVNA USTANOVA «PARK PRIRODE UČKA»

LIGANJ 42

51415 LOVRAN

s naznakom Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content