POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT „PRAVILNIKA O PROVEDBI NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 ODNOSNO 500.000,00 KUNA JU „PP UČKA”” – SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU -

Poziv na dostavu prijedloga i mišljenja na nacrt „Pravilnika  o  provedbi nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00 odnosno 500.000,00 kuna” javne ustanove „Park prirode Učka”

- savjetovanje s javnošću -

 Javna Ustanova „Park prirode Učka” kao pravna osoba s javnim ovlastima dužna je sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provesti savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala objavom nacrta propisa i pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) izrađen je nacrt „Pravilnika”  o  provedbi nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00 odnosno 500.000,00 kuna” javne ustanove „Park prirode Učka” te se isti ovim putem stavlja na uvid zainteresiranoj javnosti radi davanja prijedloga i mišljenja na nacrt Pravilnika. Pravilnikom se uređuje način jednostavne nabave roba, radova i usluga Javne ustanove „Park prirode Učka” do vrijednosti pragova iz članka 12. stavak 1. Zakona o Javnoj nabavi.

Savjetovanje će trajati 30 dana, odnosno do 28. lipnja 2017. godine te se mole svi zaiteresirani da svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Pravilnika dostave na e-mail adresu info@pp-ucka.hr do navedenog datuma.

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi_ZJN 2016

Skip to content