Leptiri

Mala_ridja_Aglais_urticaePodručje Učke i Ćićarije posebno je važno i zbog velikog broja vrsta i raznolikosti leptira. Prema literaturnim podacima i novijim istraživanjima utvrđene su 252 vrste leptira od čega 89 vrsta danjih i 163 vrste noćnih leptira. Najzanimljiviji nalazi odnose se na vrste zaštićene zakonom u RH, a to su hrvatska golupka (Hemaris croatica), kleopatra (Gonepteryx cleopatra), gorski plavac (Phengaris alcon ‘rebeli’), bjelokrili planinski okaš (Erebia ligea) te crni apolon (Parnassius mnemosyne) kao vrsta ugrožena na razini cijele Europe.

Posebno zanimljiv nalaz je vrsta močvarni debeloglavac (Heteropterus morpheus) koja obitava na vlažnijim tipovima livada, prorijeđenim na području Hrvatske, pa je time ugrožen i opstanak ove vrste.

Skip to content