Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Međunarodni dan planina obilježava se u cijelom svijetu 11. prosinca. Ove godine, tema je održivi turizam, a jedan od ciljeva je promovirati zaštitu krajolika i njegovu bioraznolikost. Hrvatske planine, među kojima je i Učka, jedinstvene su u svijetu, jer ih karakterizira velika bioraznolikost na relativno malom području. Globalno, s obzirom na sve veći utjecaj čovjeka na prirodu, važno je da sačuvamo naše planine ne ostavljajući tragove u prirodi.

Tim povodom, Park prirode Učka organizirao je ekološku akciju prikupljanja iskorištenih, starih automobilskih guma, koje su odbačene duboko u šumama Učke i na širem području Parka.
Služba čuvara prirode Javne ustanove Park prirode Učka nekoliko je mjeseci prikupljala odbačene gume, često i na teško pristupačnim lokacijama. Do kraja akcije sakupljeno je gotovo četiri tone guma, koje su iz Parka odvezene na reciklažu tehnološkim postupkom.

Automobilskim gumama nije mjesto u prirodi. Veliki su zagađivači i imaju izrazito negativan utjecaj na okoliš. Za razgradnju jedne gume potrebno je 50 do 80 godina, a s obzirom da su gume napravljene dobrim dijelom od umjetnog materijala, kemijskih dodataka i punila, njihovom razgradnjom toksični materijali završavaju u tlu, što može imati vrlo negativan utjecaj na vode krškoga podzemlja Učke.

Iskorištene gume svatko može besplatno predati tvrtkama koje se bave prijemom i reciklažom starih guma. Recikliranje guma smatra se ekološki prihvatljivim, jer se tijekom procesa proizvodi sirovina koju je moguće ponovno koristiti za proizvodnju novih proizvoda, poput gumenih podloga, sportskih terena, građevinskih materijala… Na taj način čuvaju se prirodni resursi te se smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content