Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Seminar o digitalnom topografskom snimanju održan je u Lovranskoj Dragi, od 19. – 20. veljače 2022. godine. Seminar su organizirali Speleološka udruga Estavela i Speleološki odsjek PDS Velebit, uz podršku Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatskog speleološkog saveza te Javne ustanove „Park prirode Učka“, koja je ustupila na korištenje Dom za mlade u Lovranskoj Dragi za potrebe seminara.

Okupljanje sudionika započelo je već u petak, 18. veljače, u večernjim satima, a seminar je službeno započeo u subotu, 19. veljače, u 9.00 sati. Blok predavanja obuhvatio je teme uvoda u digitalno topografsko snimanje i korištenje DistoX-a, korištenje softvera PocketTopo i topoDroid za crtanje speleoloških objekata te PDA i Android uređaja koji se mogu koristiti u tu svrhu.

Nakon bloka predavanja krenuo je praktični dio seminara. Polaznici su podijeljeni na dvije grupe te dodatno grupirani u parove. Dok je jedna grupa uvježbavala ispravno kalibriranje Distox-a ispred Doma za mlade u Lovranskoj Dragi, druga grupa je započela s digitalnim topografskim snimanjem pećine Oporovina, nedaleko od Lovranske Drage. Po završetku zadataka, grupe su zamijenile uloge. Svi polaznici stigli su odraditi praktični dio digitalnog topografskog crtanja, međutim, zbog loših vremenskih uvjeta, grupa koja je prva krenula s crtanjem, nije uspjela dovršiti kalibraciju pa je taj dio programa prebačen za idući dan.

U nedjelju je program seminara započeo predavanjem o dodatnim funkcijama DIstoX-a nakon čega su krenula predavanja i praktični rad u grupama na temu izvoza podataka iz TopoDroid-a i PocketTopo-a za daljnju obradu u programima za obradu nacrta i obradu podataka prikupljenih topografskim snimanjem speleoloških objekata. Po završetku praktičnog rada na računalu, kratko je predstavljen program za obradu speleoloških nacrta Csurvey i njegove mogućnosti u kombinaciji s TopoDroidom. Prikupljeni su izvezeni podaci digitalnog topografskog snimanja pećine Oporovine te je napravljen kolaž svih izrađenih nacrta za usporedbu, oko čega je provedena kratka rasprava. Snimljena je zajednička fotografija svih sudionika seminara nakon čega je dio polaznika odradio kalibraciju koju nisu stigli u subotu, dok je ostatak polaznika pomogao u spremanju Doma za mlade. Seminar je službeno završio oko 14 sati. U okviru seminara bio je osiguran lagani ručak i večera tijekom subotnjeg programa za sve sudionike.

Na seminaru je sudjelovalo 22 polaznika iz 9 speleoloških udruga te 7 instruktora/demonstratora i 3 logističara. Pećina Oporovina pokazala se kao izvrsno mjesto za potrebe seminara kao i smještaj u Domu za mlade u Lovranskoj Dragi.

Ostale objave

U CZP POKLON ODRŽAN STRUČNI SKUP O SUHOZIDNOJ GRADNJI

U petak, 19. svibnja, u konferencijskoj dvorani Centra za posjetitelje Poklon, u organizaciji Udruge 4 grada Dragodid i Javne ustanove Park prirode Učka, održan je stručni skup pod nazivom „Suhozidna gradnja – model cjelovite održivosti vrijednih prostora i objekata prirodne i kulturne baštine“.

pročitajte više

U CZP POKLON ODRŽANA RADIONICA OBNOVE LOKVI

U četvrtak, 18. svibnja, održana je radionica obnove lokvi za djelatnike Parka prirode Učka. Svoja iskustva na kartiranju lokvi u zaštićenim prostorima, procjeni njihovog stanja i provedbi obnove više krških lokvi i bunara na Dinari podijelili su Mislav Tovarac iz udruge Dragodid i Tomislav Sotinac iz sinjskog ureda udruge BIOM.

pročitajte više

Priroda u fokusu

Svake godine Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava se 22. svibnja, a u Hrvatskoj je isti datum posvećen i Danu zaštite prirode. Dan prije, 21. svibnja, posvećen je Ekološkoj mreži Natura 2000. 

pročitajte više

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content