Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska
Ovu web stranicu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ovu web stranicu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
28. ožujka 2023.
[PRIOPĆENJE] O PROJEKTU „EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (EPPR)“ I UPISU POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA NA KATASTRASKIM ČESTICAMA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA

Slijedom upita vlasnika zemljišta na području Parka prirode Učka, ovim putem obraćamo se zainteresiranoj javnosti s informacijama o projektu „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima (EPPR)“, čiji je nositelj Državna geodetska uprava (DGU), a koji je obuhvatio 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode, među kojima i Park prirode Učka.

U sklopu provedbe projekta, Državna geodetska uprava (DGU), održala je predstavljanje projekta u obliku javnih tribina u obuhvaćenim zaštićenim područjima, pa tako i u Parku prirode Učka. Javna tribina održana je u Centru za posjetitelje Poklon, 20. rujna 2022. godine. Poziv zainteresiranoj javnosti Državna geodetska uprava uputila je putem lokalnih medija, a JU Park prirode Učka objavila je poziv na vlastitim mrežnim stranicama (www.pp-ucka.hr) te na službenoj Facebook stranici.

Održana javna tribina bila je ujedno početak javnog uvida u katastarske čestice obuhvaćene projektom EPPR. Javni uvid obavljao se od 20. rujna do 20. listopada 2022. godine, u Centru za posjetitelje Poklon. Obavijest o javnom uvidu također je objavljena putem komunikacijskih kanala JU Park prirode Učka te u sklopu izvještaja s tribine u javnim medijima.

Ciljevi EPPR projekta su:

  • Upis posebnog pravnog režima u svim strogim rezervatima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000;
  • stvaranje preduvjeta za evidentiranje prava prvokupa unutar nacionalnih parkova;
  • povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.

Prije početka provedbe projekta, za većinu zaštićenih područja nije se znalo koje se točno katastarske čestice nalaze unutar njihovih granica i one nisu postojale u službenim registrima. Zbog vanjskih granica zaštićenih područja tijela koja njima upravljaju često su nailazila na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode.

Planina Učka i dio visoravni Ćićarije proglašeni su parkom prirode Zakonom o proglašenju Parka prirode Učka (NN 45/99) u travnju 1999. godine, kada je definirana i granica Parka. Sve nekretnine su od tada u pravnom režimu parka prirode.

Upisom posebnog pravnog režima definirane su katastarske čestice koje se nalaze u Parku prirode Učka.

Upis pravnog režima nema vlasničkih ograničenja te isto neće utjecati na mogućnost kupoprodaje i raspolaganja nekretninama unutar zaštićenog područja Parka prirode Učka.

Dodatne informacije o projektu EPPR: www.eppr.dgu.hr, www.dgu.hr

Granice zaštićenih područja: www.bioportal.hr/gis, www.arkod.apprrr.hr

Nakon provedbe posebnog pravnog režima u katastru i zemljišnoj knjizi, bit će moguće provjeriti nalazi li se određena čestica u zaštićenom području, na stranici www.eppr.dgu.hr

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content